Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kiss Krisztián

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza Kiss Krisztián (8976 Nemesnép, Arany János utca 16., adószám: 58165050-1-40, továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.bougainvilleawebshop.com alatt működő mediterrán dísznövényeket árusító webshopra vonatkozó feltételeket.

Az ÁSZF meghatározza a webshopban történő vásárlás során a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat, a teljesítési és szállítási feltételeket, továbbá az elállási jog gyakorlásának szabályait függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországon vagy az 1-es pontban megadott országokon belül valósul meg.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek és magyar nyelven íródik.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.bougainvilleawebshop.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weboldalról: https://www.bougainvilleawebshop.com/aszf.

 

1. A Szolgáltató adatai és tevékenysége

Név: Kiss Krisztián

Székhely: 8976 Nemesnép, Arany J. u. 16.

Adószám: 58165050-1-40

Nyilvántartási szám: 56806359 

Telefonszám: +36 30 656 5574

E-mail cím: hello@bougainvilleawebshop.com

Weboldal: https://www.bougainvilleawebshop.com

Képviselő: Kiss Krisztián

Szolgáltató tevékenységi köre: A Szolgáltató egzotikus dísznövények, bougainvilleákat (a továbbiakban: „Növények”) értékesít a Szolgáltató saját webshopján keresztül, online módon az alábbi országokba: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia. A megadott országokon kívüli növényértékesítést működési engedélyünk nem tartalmazza.

 

https://www.bougainvilleawebshop.com weboldal tárhelyszolgáltatója a Websupport Magyarország Kft.

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Adószám: 25138205-2-41

Weboldal: https://www.ezit.hu/

Telefonszám: +36 1 700 4030

 

2. Alapvető rendelkezések

2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen ÁSZF 2022. február 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett https://www.bougainvilleawebshop.com weboldal alatt működő webshop alkalmazásával a Vásárlókra.

2.3 A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már Vásárló felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

2.4 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

2.5 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban. 

 

3. Regisztráció, vásárlás

3.1 Vásárló a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2 A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a Vásárlóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba. 

3.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre és árak

4.1 A megjelenített termékek a webáruházból kizárólag online rendelhetők meg.

4.2 A termékeknél megjelenített képek a Szolgáltató saját képei, melyek az anyanövényt mutatják be. Célja illusztrálni a növény fajtáját és színvilágát. A megrendelések teljesítése során nem az anyanövényeket, hanem az azokról származó szaporítványokat postázzuk, virágzó vagy nem virágzó állapotban.

4.3 A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő, bruttó árak, az alanyi adómentesség miatt mentes az ÁFA alól (a vásárlásról alanyi adómentes (AAM), 0 Ft ÁFÁ-t tartalmazó számlát állítunk ki). A termékek árai nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.4 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.5 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Vásárlónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

 

5. Rendelés menete

5.1 Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2 A webshop látogatás során a termék(ek)kel kapcsolatos tájékozódását követően a Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Vásárló a „KOSÁRBA” ikonra kattintva tudja a terméket a virtuális kosarába helyezni anélkül, hogy ezzel vásárlási vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A termék(ek) virtuális kosárba történő helyezése a kattintással megvalósul, a Vásárló a virtuális kosárba való helyezésről külön értesítést nem kap. A virtuális kosárban a Vásárló tájékozódhat a termék(ek) megnevezéséről, mennyiségéről és a termék(ek) bruttó áráról egyaránt. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek az online felületen. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „KOSÁR” ikonra kattintva.

5.3 Amennyiben Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „TÖRLÉS” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Vásárló a mennyiséget véglegesíteni az ár melletti „Mennyiség” felirat alatt található „+,-” ikonok segítségével tudja megtenni.

5.4 A Vásárlónak lehetősége van – választása szerint – arra, hogy a Szolgáltató által időszakosan alkalmazott kedvezményre feljogosító kuponkódokat rögzítse, amely a fizetendő összeget módosítja. A Vásárló ezt követően jogosult visszatérni a webshopba más termék(ek) megvásárlása iránt tájékozódni vagy befejezheti a „Kosárban” meglévő termékek megvásárlását és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” gombra kattintva.

5.5 Amennyiben a Vásárló be kívánja fejezni a termék(ek) megvásárlását, akkor megadja az elérhetőségeit, a számlázási és a szállítási adatokat.

 

5.6 Szállítási és fizetési feltételek, információk magyarországi cím megadása esetén

5.6.1 Szállítási költségek: A szállítási szolgáltatásokat a Szolgáltató Fuvarozó cég alkalmazásával díjazás ellenében biztosítja. A díjazás viselésére a Vásárló köteles. A termék(ek) bruttó ellenértéke nem tartalmazza a szállítási költségeket, melyek külön kerülnek feltüntetésre a Vásárló részére. A szállítás díjazásáról a Szolgáltató mindig a fizetés véglegesítése előtt tájékoztatja a Vásárlót a rendelés tartalmát összesítő felületen.

Szállítási feltételek:

Szolgáltató az aktuális heti rendeléseket általánosságban a rá következő héten postázza. Mivel Szolgáltató élő növényeket kézbesít, nagyobb óvatossággal jár el, mint egy hagyományos termék esetén. Ez a körültekintés a csomag összekészítésének idejére és feladására is vonatkozik.

Szolgáltató a rendeléseket elsődlegesen hétfőn, kedden és szerdán adja fel, hogy azok péntekig bezárólag kézbesítésre kerüljenek.

Szolgáltató nem felel a csomag tartalmáért és annak állapotáért, ha a Vásárló a Fuvarozó cég által előre jelzett kiszállítási időpontban nem tartózkodik a kiszállítási címen vagy nem veszi át a csomagot.  

A megrendelt árut a GLS vagy az MPL (továbbiakban Fuvarozó cég) csomagküldő szolgálat kézbesíti, munkanapokon 8 és 17 óra között. A Fuvarozó cég a csomag feladásakor e-mailben és/vagy SMS-ben is értesíti a Vásárlót, hogy a csomag a következő munkanapon kiszállításra kerül. A kiszállítás napjának reggelén ugyancsak értesítést kap a Vásárló, mely tartalmazza a futár telefonszámát, az ügyfélszolgálat telefonszámát, és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről.

Vásárló a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Vásárló nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége).

Amennyiben a csomag kézbesítése első alkalommal sikertelen, úgy a Fuvarozó cég másodszori, ingyenes kézbesítési kísérletet tesz. A másodszori kiszállítás az első kézbesítési kísérletet követő legkésőbb ötödik munkanapon történik. Mivel Szolgáltató élő növényt postáz, felhívja Vásárló figyelmét, hogy fokozottan ügyeljen arra, hogy az első kézbesítési időpontban tartózkodjon a szállítási címen, és vegye át a csomagot. Az átvétel esetleges meghiúsulásakor Vásárló azonnal felveszi a kapcsolatot a Fuvarozó céggel, hogy csomagját a következő, lehető legkorábbi időpontban szállítsa ki. Ha Vásárló ezt nem teszi meg, Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni a csomag épségéért - az élő növények gyorsan romló jellege miatt: napi öntözést igényel stb. Harmadszori kiszállítási kísérletre nincs lehetőség, a teljesítés azonban eredményesnek minősül.

A csomag kézbesítésének bármely indokból történő végleges meghiúsulása esetén a csomag ellenértékét, és a fuvardíjat Szolgáltatónak nem áll módjában a Vásárlónak visszafizetni.

5.6.2 Szállítási díjak a GLS futárszolgálat igénybevétele esetén:

A megadott szállítási díjak 2024. október 31-ig érvényesek Magyarország határain belül, GLS futárszolgálat választása esetén.

hellobloom bougainvillea webshop szállítási költségek Magyarországon

 

5.6.3 Szállítási díjak az MPL futárszolgálat igénybevétele esetén:

A megadott szállítási díjak 2024. október 31-ig érvényesek Magyarország határain belül, MPL futárszolgálat választása esetén.

hellobloom bougainvillea webshop szállítási költségek Magyarországon

 

5.6.4 Szállítási díjak NEMZETKÖZI házhozszállítás esetén:

Nemzetközi szállítási és fizetési feltételek eltérnek a korábbi pontban részletezettektől. Erről minden információ elérhető a https://www.bougainvilleawebshop.com/szallitas oldalon.

Fontos kiemelnünk, hogy az élőnövények kiszállításának biztonsága érdekében kizárólag házhozszállítási lehetőséget kínálunk, legyen szó GLS vagy MPL futárszolgálatról. Ennek oka az élőnövények speciális jellegében rejlik, melyek nem tarthatóak biztonságosan csomagpontokon vagy postákon. Az ellenőrizetlen körülmények között fennállna a növények sérülése vagy károsodása. Az MPL futárszolgálat az élőnövényeket "törékeny" csomagként kezeli. 

5.6.5 Szolgáltató által működtetett webshopon vásárolt termék(ek) ellenértékét bankkártya által történő közvetlen fizetéssel lehet teljesíteni a Szolgáltató részére a SimplePay alkalmazás használatával. A bankkártyás fizetés a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül valósul meg, a Vásárló bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

 

SimplePay:

Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató által a https://www.bougainvilleawebshop.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

5.7 Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.8 A számlázási és a szállítási adatok megadása után a „TOVÁBB AZ ÖSSZEGZÉSHEZ” gombra kattintva Vásárló még egyszer ellenőrizheti a kiválasztott termékeket, mennyiséget és a megadott adatokat. Vásárlónak lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.9 Amennyiben Vásárló mindent rendben talál, a „MEGRENDELEM” gombra kattintva véglegesíti a rendelését. Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10 Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.11 Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.12 Vásárló tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

5.13 A Vásárló által megrendelt és kifizetett termék(ek)ről Szolgáltató számlát állít ki. A számlát Szolgáltató e-mail útján küldi meg a Vásárló részére, mely igazolja, hogy a szerződést a Szolgáltató létrejöttnek tekinti és tartalmazzák ennek lényeges feltételeit is.

5.14 Ha a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet helytelenül adta meg, és a számla ezzel a tartalommal került kiállításra, úgy a Vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, amelyet a számla kibocsátásától számított legfeljebb 5 naptári napon belül szükséges jeleznie. A Vásárló számlamódosítási igényét a Szolgáltató hello@bougainvilleawebshop.com címre továbbított e-mailben jelezheti.

5.15 Amennyiben a Vásárló az előre utalást választja a fizetés módjaként, a visszaigazolást követően 24 órán belül köteles kiegyenlíteni a megrendelés összegét. Amennyiben ez nem történik meg, Szolgáltató jogosult a Vásárló megrendelését törölni, melyről Vásárlót e-mailben tájékoztatja.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1 A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

6.2 A Szolgáltató arra törekszik, hogy a webshopon keresztül beérkezett megrendelés a lehető legrövidebb időn átadásra/kiszállításra kerüljön a Vásárló által megadott szállítási címre. A termék(ek) átadásai-kiszállítási ideje függ attól, hogy Vásárló, mely napon rendelte meg a terméket. Erről bővebb információ az 5.6.1.-es pontban található (Szállítási feltételek). Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 3-10 napon belül. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási feltételeket a Vásárlóval egyeztetve egyedi szállítási feltételek mellett vállalja. A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató az árukészlet nyilvántartási hibából fakadó teljesítési hibával összefüggő felelősségét a Vásárló által megfizetett vételár és szállítási díj együttes összegére korlátozza. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (pl.: a kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem fellelhető a szállítási címen). Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termék(ek) Vásárló részére történő kiszállítás határidejét a jelen ÁSZF rendelkezést bármikor módosítsa.

6.3 Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. Vásárló a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg a Szolgáltató a Fuvarozó cégnek át nem adja, de utána Vásárló tudomásul veszi, hogy módosítási vagy törlési szándékkal a termék jellegéből adódóan (élőnövény) nem tud élni.

6.4 A Szolgáltató késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

6.5 A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.6 Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Vásárló érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.

6.7 Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy amennyiben a Vásárló nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et szerződésszegést követ el, a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik.

6.8 Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Vásárlókkal szemben.

6.9 Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Vásárlót terheli.

6.10 Továbbá a Szolgáltató nem felel a csomag tartalmáért és annak állapotáért, ha a Vásárló a Fuvarozó cég által előre jelzett kiszállítási időpontban nem tartózkodik a kiszállítási címen vagy nem veszi át a csomagot.

 

7. Elállási jog 

7.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a vállalkozás jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2 A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.4 Vásárló a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5 Ha a Vásárló az előző pontban foglaltak szerint eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

7.6 A Vásárló szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

7.7 Élő növényekre vonatkozó Elállási feltétel, melyet a https://www.bougainvilleawebshop.com webshop alkalmaz:

A Szolgáltató által működtetett https://www.bougainvilleawebshop.com webshopon keresztül kötött szerződés esetén a Vásárlót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg abban az esetben, ha a termék(ek) nem minősül a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja szerinti romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek.

Mindezek alapján a Vásárló nem élhet az elállási jogával azon termék(ek) vonatkozásában, amelyek élőnövények vagy jellegüknél fogva romlandóak, illetve minőségüket rövid ideig őrzik meg.

A webshopban árult mediterrán dísznövények romlandóak, minőségüket rövid ideig őrzik meg. Ennek oka, hogy konténerben találhatóak, így napi öntözést igényelnek (a nyári melegben naponta többször is).

A növények gondozásával kapcsolatos útmutató az alábbi linkről elérhető: www.bougainvilleawebshop.com/#gondozasiutmutato

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja szerinti romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék(ek)nek nem minősülő termékek vonatkozásában az elállási jog a jogszabály szerint gyakorolható.

7.8 Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.9 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10 Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.11 Vásárlónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.12 Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.13 Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

7.14 A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.15 Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vásárló Szolgáltató részére.

7.16 A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.17 A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.18 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.19 Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

7.20 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg.

7.21 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7.22 Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.22.1 Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.22.2 Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe.

7.22.3 A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.22.4 A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.22.5 Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

8. Kellékszavatosság

8.1 A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Szolgáltatóval, mint vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2 Szolgáltató által értékesített termékek - élő növények, minőségüket rövid ideig megőrző termék-, illetve a növények mindennapos szakszerű ellátást igénylő jellege miatt Vásárló nem érvényesíthet kellékszavatosságot Szolgáltatóval szemben.

8.3 Szolgáltató mindent megtesz Vásárló jogos panaszának kezelésére, melyet a Vásárló közvetlenül a csomag megérkezése után a Szolgáltató bármely fent megadott elérhetőségein tud jelezni.  

 

9. Termékszavatosság

9.1 A termékszavatosságra vonatkozó, Vásárló vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

9.2 A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.3 Szolgáltató által értékesített termékek - élő növények, minőségüket rövid ideig megőrző termék-, illetve a növények mindennapos szakszerű ellátást igénylő jellege miatt Vásárló nem érvényesíthet termékszavatosságot Szolgáltatóval szemben.

9.4 Szolgáltató mindent megtesz Vásárló jogos panaszának kezelésére, melyet a Vásárló közvetlenül a csomag megérkezése után a Szolgáltató bármely fent megadott elérhetőségein tud jelezni.  

 

10. Vegyes rendelkezések

10.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2 Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3 Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4 Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5 Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vásárló és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

10.6 A jelen ÁSZF-fel vagy a termékekkel kapcsolatos, továbbá a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra és termék(ek)re vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Szolgáltató és a Vásárló kikötik az Budapest környéki törvényszék kizárólagos illetékességét.

10.7 Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból. A Szolgáltató a növények értékesítését kizárólag az 1. pontban megadott országokban végzi. 

10.8 Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.9 Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

11. Panaszkezelés rendje (Fogyasztónak minősülő Vásárlók esetén)

11.1 Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4 Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el:

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-269-0703

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Holnap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

11.5 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.6 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

11.7 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.8 Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.9 Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12. Védjegyek és szerzői jogok

12.1 A https://www.bougainvilleawebshop.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.bougainvilleawebshop.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Vásárló az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

12.2 A https://www.bougainvilleawebshop.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4 Tilos a https://www.bougainvilleawebshop.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.bougainvilleawebshop.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5 A https://www.bougainvilleawebshop.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6 Vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50 000 Ft, illetve szavanként bruttó 25 000 Ft. Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 

13. Adatvédelem

13.1 A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető itt.

 

2022. február 27.

Módosítva: 2024. március 30.

 

14. Vonatkozó jogszabályok

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 • a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendelete
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete
Az oldal tetejére